2. Antalya Lemon Short Film Days

program

 

25 March 2011 - Friday / 17:00 - 19:00

26 March 2011 - Saturday / 15:00 - 18:00

27 March 2011- Sunday / 15:00 - 18:00