Masum Çizgiler

Çocukluğumun geçtiği Demre, antik çağdaki adıyla Myra,  dünya uygarlığında önemli izler bırakmıştır. Demokrasinin ilk adımları burada kurulan Likya İmparatorluğu’nca atılmıştır. Yapılan son araştırmalar ilk İnsan Hakları Bildirgesi’nin de Likyalılar tarafından hazırlandığını kanıtlamış durumda artık. Sadece bu gelişmeler değil Likya’yı önemli kılan; dünya çocuklarının koruyucusu yaşlı Santa Nicalous da bu bölgede yaşamış ve dünyaya buradan seslenmiştir.  Likya’yı oluşturan ve sonra buraya yerleşen uygarlıkların çocukları Akdeniz’in bu kıyılarında binlerce masum çizgiler bırakmışlar. Kaygılarını, umutlarını aşklarını kumlara çizmişler yıllarca süreceği hayaline kapılarak.

Bugün de Demre’ye yolu düşenler, Andriake kıyılarında duygularını kuma çiziyorlar. Başka anlatım ve ifade olanakları olmasına rağmen”

Sinopsis : İmren Tüzün – Ahmet Tüzün