1.Antalya Lemon Short Film Days

screning days and hours

 

20 November 2009   Friday          18:00 - 20:00

21 November 2009   Saturday      15:00 - 17:00

22 November 2009   Sunday        15:00 - 17:00