II. Uluslararası Kadın Felsefeciler Kongresi
14-16 Kasım 2019


DAY 1: THURSDAY, NOVEMBER 14 (HALL B)

10:00 Welcome and Presentation of SWIP-TR Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan (Muğla Sıtkı Koçman University)

10:20 Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Prof. Dr. Hüseyin Çiçek (Rector, Muğla Sıtkı Koçman University), Dr. Osman Gürün (Mayor of Mugla Metropolitan Municipality), Esengül Civelek (Governor of Muğla).

10:45 Keynote: Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu (Toros University): "İnsan Merkezcilikten Doğa Merkezciliğe: Toplumun Feminist İnşaası Üzerine Bir Tartışma" (T)

12:00 Lunch break

PARALEL SESSIONS

HALL B

13:30 Panel 1: Chair: Prof. Dr. Aydan Turanlı (İstanbul Technical University)
1.Prof. Dr. Şule Aycan (Muğla Sıtkı Koçman University): "Çeyrek Yüzyıllık Bir Felsefe Dalı: Kimya Felsefesi" (T)
2.Dilek Yargan (Middle East Technical University): "Is Science Without Explanations Possible?" (E)
3.Berna Şimşek (Muğla Sıtkı Koçman University): "Mekanik Evren Düşüncesinin Modern Temelleri" (T)
4.Dilek Kadıoğlu (Middle East Technical University): "Emmy Noether’s Conception of a Mathematical Structure" (E)

HALL C

13:30 Panel 1: Chair: Doç. Dr. Aylin Çankaya (Celal Bayar University)
1. Dr. Eylem Özaltun (Koç University) "Anscombe on the Subject of Action, Thought, and Sensation" (E)
2. Dr. Kahtrine Göktepe (University of St. Gallen): "Margaret Cavendish and the Performance of Political Obligation" (E)
3. Fatma Betül Tatlı (Mimar Sinan Fine Arts University): "Demokrasinin Cinsiyeti" (T)
4. Fatma Ayperi, Tuğçe Özdemir & Dr. Ekin Kaynak Iltar (Akdeniz University): "Sokrates, Platon ve Aristoteles’in Kadın Söylemleri Üzerine Bir Değerlendirme" (T)

15:30 Coffee Break

PARALEL SESSIONS

HALL B

16:00 Panel 2: Chair: Dr. Saniye Vatansever (Bilkent University)
1 Doç. Dr. Nihal Petek Boyacı (İstanbul Medeniyet University): "Ionia Filozoflarını Yeniden Okumak" (T)
2.Nevim Borçin (Central European University): "Right Action and Action Guidance in Virtue Ethics" (E)
3.Merve Arlı Özekes (Üsküdar University): "Platon ve Aristoteles’te Doğaya Göre (katà phûsin) ve Doğa Karşıtı (Para Phûsin)" (T)
4.Dr. Kerasenia Papalexiou (Aristotelian University of Thessaloniki): "Ideal leadership and Effectiveness of Policy Reforms. Plato’s Contribution"(E)

HALL C

16:00 Panel 2: Chair: Doç. Dr. Aysel Demir (Kırıkkale University) 1. Doç. Dr. Aylin Çankaya (Celal Bayar University): "Tragedya Siyaset Kadın" (T)
2. Doç. Dr. Esra Çağrı Mutlu (Mehmet Akif Ersoy University): "Seneca’nın Medea Tragedyası Bağlamında Stoacı Prohairesis Üzerine Bir Okuma" (T)
3. Eylül Yücel (Bilkent University): "David Hume (1982) in Of Tragedy" (T)
4. Dr. Feyza Ceyhan Çoştu (Hitit University): "Zihinsel Bir Gerçeklik Olarak Zaman" (T)

19:00 Dinner

DAY 2: FRIDAY, NOVEMBER 15 (HALL B)

10:00 Keynote: Prof. Dr. Aydan Turanlı (Istanbul Technical University): "A Wittgensteinian Critique of Hubert Dreyfus’s View of Mind"

PARALEL SESSIONS

HALL B

10:50 Panel 1: Chair: Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu (Toros University)
1. Ezgi Sertler (Butler University): "Epistemic Dependence and Oppression: A Telling Relationship" (E)
2. Dr. Aydan Miray Yazgan (Istanbul University) & Antonios Kalogerakis (University of Cumbria):"Woman Role Against Climate Change" (E)
3. Ayşe Bilge Demir (Ankara University): "Yeryüzü ile Yeni Bir İlişki: Biyosantrizm ve Derin Ekoloji" (T)

HALL C

10:50Panel 1: Chair: Doç. Dr. Esra Çağrı Mutlu (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
1. İmren Tüzün (Independent scholar): "Dünya Edebiyatında Kadın Karakterler ve Sanat Felsefesi Açısından Yazarların Tutumu" (T)
2. Ebru Kızılkaya (Independent scholar): "Plotinus on Evil/Matter: The Metaphysical Problem of Evil" (E)
3. Dr. Şule Gece (Kırıkkale University): "Alan Badiou ’da Hakikat Açılımları Olarak Sanat ve Aşk (T)

12:30 Lunch Break

PARALEL SESSIONS

HALL B

14:00 Panel 1: Chair: Doç. Dr. Özlem Duva (Dokuz Eylül Üniversitesi)
1. Tuğba Yoldaş (University of Alberta): "Could an Artificial System Be Phenomenally Conscious?" (E)
2. Mehtap Doğan, (Yıldırım Beyazıt University): "Yapay Zekâ ve Bilinç İlişkisi: Yapay Bilinç" (T)
3. Gizem Çamlıca (Bilkent University): "Exploring the Impact of Neuroscientific Research on Gender Theory" (E)
4. Serena Nur Erkızan (Middle East Technical University): "Sexism in Scientific Discourse: Masculinised Way of Knowing" (E)

HALL C

14:00 Panel 1: Chair: Dr. Fulden İbrahimhakkıoğlu (Middle East Techincal University)
1. Doç. Dr. Sibel Kibar (Kastamonu University) & Elif Büşra Poyraz (Kocaeli University): "Kürtaj Hakkı Savunularında Kendi Kendinin Sahibi Olma Hakkına Alternatif Tahakkümsüzlük İdeali" (T)
2. Doç. Dr. Aysel Demir (Kırıkkale University): "Savaş Zamanı Hukuk Susar" (T)
3. Dr. Zübeyde Karadağ Thorpe (Hacettepe University): "Nefret Söylemi ve Zarar İlişkisi" (T)
4. Dr. Ebru Güven (Artvin Çoruh University): "Martha Nussbaum’un Uluslararası Feminizmi Bir “Üçüncü Dünya Feminizmi” midir?" (T)

16:00 Coffee Break

PARALEL SESSIONS

HALL B

16:15 Panel 2: Chair: Doç Dr. Sibel Kibar (Kastamonu University)
1. Selda Salman (Mimar Sinan Fine Arts University): "The Necessity of Imagination in Transcendental Philosophy: Revisiting Kantian Imagination" (E)
2. Nefise Barak (Muğla Sıtkı Koçman University): "Kant’ın Politika Düşüncesinde Eleştirinin Sınırları". (T)
3. Saniye Tilev (Boğaziçi University): "Kant, Felsefe ve Din"(T)
4. Doç. Dr. Özlem Duva (Dokuz Eylül University): "Kant’ın Felsefi Antropolojisindeki Cinsiyet ve Irk Kavramı Üzerine Bir Tartışma" (T)

HALL C

16:15 Panel 2: Chair Ezgi Sertler (Butler University)
1- Dr. Başak Keki (University of Sussex): "Nietzsche on the Question of the Other Person(s)" (E)
2- Dr. Fulden İbrahimhakkıoğlu (Middle East Technical University): "Queer Performativity as Paradox: Freedom and Resistance in Butler, Fanon, and Haraway" (T)
3- Dr. Itır Güneş (Yıldırım Beyazıt University): "Sandra Lee Bartky’s Feminist Phenomenology: In Dialogue with Marx, Heidegger, Sartre and Foucault" (E)
4- Ayşe Öztürk (Mimar Sinan Fine Arts University): "Sanatın Sonu Versus Yükümlülüğü: Sanatın Sağaltım Gücü" (T)

19:00 Dinner

SWIP-TR Program Akışı için linke tıklayınız