video
ok ana sayfa

'Denizde Yürümek'

 

 

 

 

Akdeniz bölgesi tarih boyunca önemli göçlere sahne olmuştur. Bu göçlerle birlikte, “Akdeniz Uygarlığı”
ortaya çıkmıştır. Akdeniz’de yer alan ülkemiziçin de durum farklı değildir. Barındırdığı antik uygarlıklarıyla,
daha sonra yaşanan mübadelelerle ve bugünün insanı için çekici hale gelmesiyle Akdenizlilik damarını sürekli
diri ve gündemde tutmuştur.

Denizde tutunmaya çalışan terlikler, buradan göç edip gidenlerle, oradan göç edip gelenleri imliyor.
Akdenizli olmaya dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Video by İmren Ç. Tüzün

Length: 3dakika